Mr. Geert De Cuyper

De aandacht van Meester Geert De Cuyper gaat vooral uit naar het onroerend goed en de verschillende rechtsfiguren die hierop betrekking hebben zoals aannemingsrecht, koop-verkoop, huur, handelshuur, landpacht en erfdienstbaarheden.

Behaalde het diploma van licentiaat in de Rechten aan de K.U.Leuven in 1978. Is advocaat bij de balie te Brussel sedert 1978.