Mr. Marc Buekens

Aanvankelijk vestigde hij zich als advocaat bij de balie te Brussel en beoefende hij een algemene rechtspraktijk die een nuttige algemene bagage opleverde. Na verloop van tijd en voornamelijk sinds de oprichting van de advocatenvennootschap Van Landuyt & Vennoten in 1990 richtte hij zijn werkterrein naar de volgende specialisaties: handelsrecht, faillissementen en vereffeningen, aannemingsrecht en overheidsopdrachten.

Sedert 1996 is Mr Buekens curator op de lijst van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel en oefent hij mandaten uit als vereffenaar. Mr Buekens was lid van de Raad van de Orde te Brussel van 1994 tot 1997, waarvan 2 jaar als secretaris van de Orde. Hij verzorgde een aantal publicaties in verband met faillissementsrecht

Behaalde het diploma van licentiaat in de Rechten aan de UGent in 1976. Is advocaat bij de balie te Brussel sedert 1976 en curator sedert 1996.