Mr. Matthias Hertegonne

Mr. Matthias HERTEGONNE behaalde zijn diploma als Master en Licentiaat in de Rechten aan de KU LEUVEN in 2005. Sedertdien is hij lid van de balie van BRUSSEL.

Na de nodige expertise te hebben opgebouwd in onder meer het publiek recht en het ondernemingsrecht vervoegde Mr. HERTEGONNE het kantoor in oktober 2008. In november 2011 trad hij toe als vennoot en bouwde hij zijn cliënteel, dat voornamelijk bestaat uit ondernemingen, verder uit.

Hij gaf les aan SYNTRA, in het kader van de opleiding vastgoedmakelaar. Sedert 2014 is hij opgenomen op de lijst van curatoren aan de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te BRUSSEL.

Mr. HERTEGONNE beoogt via efficiënte tussenkomst een oplossing te bieden voor een bestaand of toekomstig probleem. Daarbij spelen proceseconomische motieven en een nauwe samenwerking met de cliënt steeds een doorslaggevende rol.