Mr. Isabel  Van Den Bossche

Voorkeurmateries

Mr. Isabel Van den Bossche studeerde af in 1996 aan de Katholieke Universiteit Leuven en is sinds 199 lid van de Nederlandstalige Balie van Brussel. Zij volgde een bijkomende opleiding Internationaal en Europees Recht aan de Vrije Universiteit van Brussel  in 1997.

Haar  voorkeurmateries liggen voornamelijk in het rechtsdomein  sociaal recht en algemeen burgerlijk recht.