WETTELIJKE INFORMATIE DIENSTENWET

1. ONDERNEMINGSINFORMATIE

U vertrouwt uw dossier toe aan de burgerlijke vennootschap in de vorm van een BVBA VAN LANDUYT & VENNOTEN (afgekort VLV), met zetel te 1700 DILBEEK, Eikelenbergstraat 20. Het ondernemingsnummer is 0440.489.668.

De advocaten oefenen hun beroep uit als vennoot of medewerker in de BVBA VLV, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 08 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten.

U kan het kantoor en de advocaten per brief op het kantooradres Eikelenberg 20 te 1700 Dilbeek bereiken, per fax op het nr. +32-2-466 32 22 of per telefoon +32-2-466 65 21 of per mail opvoornaam.naam@vlv-law.be (zoals elders op deze website aangegeven) of op info@vlv-law.be.

2. BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

De beroepsaansprakelijkheid van VLV, van haar advocaten en medewerkers is verzekerd via de verzekering van haar kantoor bij AMLIN EUROPE NV, Koning Albert II-laan 9 te 1210 BRUSSEL voor een bedrag van 1.250.000,00 EUR per schadegeval in eerste rang en bij AG INSURANCE, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 BRUSSEL, voor een bedrag van 2.500.000,00 EUR in tweede rang per schadegeval en verzekeringsjaar.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten verzekert, verleent dekking over de hele wereld voor activiteiten uitgevoerd vanuit het kantoor van VLV in België, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis (claims in de VS of Canada of onder de wetgeving of rechtsmacht in de VS of Canada).

3. DIENSTVERLENING

U kan bij ons terecht voor onder meer volgende diensten: bijstand bij gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillenbeslechting, advies, onderhandeling, conflictbegeleiding, bemiddeling.

4. INFORMATIE EN KLACHTEN

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u ons per post, e-mail of fax bereiken.

5. ERELONEN

Onze diensten worden ofwel aan een vooraf afgesproken uurtarief of per prestatie of op een andere vooraf afgesproken wijze aangerekend.

6. BEROEPSREGELS EN GEDRAGSCODE

De advocaten van het kantoor zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel. Zij zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van de balie die geraadpleegd kunnen worden op www.baliebrussel.be.

7. MULTIDISCIPLINAIRE ACTIVITEITEN EN/OF MULTIDISCIPLINAIRE PARTNER-

SCHAPPEN

Het kantoor VLV maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.