Ere-advocaten

Mr. Willy Van Landuyt

Behaalde het diploma van doctor in de Rechten en van licentiaat in het Notariaat aan de K.U.Leuven in 1957. Was advocaat bij de balie te Brussel van 1957 tot eind 2002. Is sedert 2003 ere-advocaat. Willy Van Landuyt lag mede aan de basis van de oprichting van de associatie en was één van de drijvende krachten ervan. Na 45 jaren balie heeft hij besloten zijn activiteiten stop te zetten. Het overgrote deel van zijn kliënten bleef het kantoor trouw.

De vennoten danken Willy Van Landuyt voor zijn jarenlange inspanningen die zeker hebben bijgedragen tot de groei en het succes van de associatie.

Mr. Luc Deleu

Hoewel zijn grootste aandacht uitgaat naar alles wat van ver of nabij te maken heeft met het commerciële recht in de ruimste betekenis van het woord, is hij vooral gekend door zaken die dankbaarder zijn voor de massa-media zoals enkele spectaculaire strafzaken, mediazaken en zaken in de sfeer van de show-business of de sport.

Gedurende drie jaar was hij Voorzitter van European Law Firm en nog eens drie jaar lid van de Raad van Bestuur van deze internationale organisatie.

Behaalde het diploma van doctor in de Rechten aan de K.U.Leuven in 1969. Is advocaat bij de balie te Brussel sedert 1969.

Mr. Geert De Cuyper

Mr. Luc Laporte

Vanaf het eerste jaar stage ging de bijzondere aandacht van Mr. Laporte uit naar het aansprakelijkheidsrecht en het verkeersrecht.

Vanaf 1976 beoefende hij, zo goed als uitsluitend, deze takken van het recht. Sinds 1975 is hij onafgebroken lid van het Vlaams Pleitgenootschap. Hij werd verkozen als bestuurslid, Tweede Ondervoorzitter, Ondervoorzitter en Voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap (1988 – 1989). Als bestuurslid van het Vlaams Pleitgenootschap werd hij ook verkozen tot sectiehoofd van het Bureau van Consultatie en Verdediging. Tevens was hij lid van de Raad van de Orde en Secretaris van de Stafhouder. Hij vertegenwoordigde zowel het Vlaams Pleitgenootschap als de Raad van de Orde op heel wat gelegenheden, zowel in binnenland als buitenland.

Behaalde het diploma van licentiaat in de Rechten K.U.Leuven in 1975. Is advocaat bij de balie te Brussel sedert 1975.

Mr. Christine Van De Velde

In de eerste jaren balie opgeleid in een typisch “roulage” kantoor, heeft Mr. Van De Velde haar kennis in verkeers- en verzekeringsrecht verder uitgebouwd. Naast deze voorkeursmaterie specialiseerde ze zich in de medische aansprakelijkheid en dit voornamelijk ter verdediging van de slachtoffers van medische fouten. De aansprakelijkheid van geneesheren en ziekenhuizen staat de laatste jaren in het brandpunt van de belangstelling en meer dan ooit zoeken benadeelde patiënten juridische bijstand voor het bekomen van een gepaste vergoeding voor de schending van hun fysische integriteit.

Zij stelt haar kennis en ervaring ten dienste van de rechtszoekende patiënt. Tijdens het gerechtelijk jaar 1990-1991, was zij Voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap te Brussel dat toen zijn honderd jarig bestaan vierde. Van 1991 tot 1994 lid van de Raad van de Orde der Advocaten te Brussel, voorzitter van de commissie ereloongeschillen en arbitrages.

Behaalde het diploma van licentiaat in de Rechten aan de VUB in 1975. Is advocaat bij de balie te Brussel sedert 1975.