Ere-advocaten

Mr. Willy Van Landuyt

Behaalde het diploma van doctor in de Rechten en van licentiaat in het Notariaat aan de K.U.Leuven in 1957. Was advocaat bij de balie te Brussel van 1957 tot eind 2002. Is sedert 2003 ere-advocaat. Willy Van Landuyt lag mede aan de basis van de oprichting van de associatie en was één van de drijvende krachten ervan. Na 45 jaren balie heeft hij besloten zijn activiteiten stop te zetten. Het overgrote deel van zijn kliënten bleef het kantoor trouw.

De vennoten danken Willy Van Landuyt voor zijn jarenlange inspanningen die zeker hebben bijgedragen tot de groei en het succes van de associatie.