Verzekeringen en verkeersrecht

O.a.

  • Advies en juridische bijstand inzake schadedossiers
  • Opstellen en invorderen van schade-eisen
  • Lichamelijke schade
  • Stafrechtelijke verdediging
  • Burgerlijke partijstelling
  • Draagwijdte verzekeringsdekking, subrogatie, regresvordering

Voor deze materie kan u terecht bij: