Aansprakelijkheidsrecht

O.a.

  • Onrechtmatige daad in de ruimste zin van het woord
  • Advies en behandeling van schadedossiers
  • Arbeidsongevallen

Voor deze materie kan u terecht bij: