Mr. Stef Van Melkebeke

Hij startte zijn loopbaan als advocaat bij de balie te Brussel in het kantoor van Mr. W. Van Landuyt waardoor hij ervaring opdeed in een algemene rechtspraktijk. Specialiseerde zich verder in het aannemingsrecht en het aansprakelijkheidsrecht waaronder b.v. de problematiek rond de beschadiging van ondergrondse kabels en leidingen ingevolge aannemingswerken. Was gedurende drie jaar Sectiehoofd van het Bureau van Consultatie en Verdediging.

Behaalde het diploma van licentiaat in de Rechten aan de UA in 1984. Is advocaat bij de balie te Brussel sedert 1984.