Invorderingen en beslag

O.a.

  • Efficiënte en snelle inning van openstaande vorderingen (minnelijk en gerechtelijk)
  • Alle ermee gepaard gaande procedures, bewarend en uitvoerend beslag
  • Collectieve schuldenregeling