Mr. Dirk De Greef

Behaalde het diploma van licentiaat in de Rechten aan de K.U. Leuven in 1983. Is advocaat bij de balie te Brussel sedert 1983.

Hij volgde aan de universiteit tevens een post-academische opleiding in het milieurecht (1997-98). In 1983 vestigde hij zich als advocaat te Brussel.

In functie van de noden van zijn cliënteel beoefent hij naast de algemene rechtspraktijk volgende specialisaties: sociaal recht, bankrecht, incasso onbetaalde facturen, bestuurs- en omgevingsrecht (milieu- en stedenbouwrecht). Hij is sedert 1992 tevens plaatsvervangend rechter (vanaf 2005 plaatsvervangend raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel) en zetelde in de Raad van de Orde van Advocaten te Brussel. Hij doceerde enkele jaren Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening aan het SYNTRA. Hij publiceerde i.v.m. VZW’s en faillissementswetgeving.