Mr. Dirk De Greef

Hij volgde aan deze universiteit tevens een post-academische opleiding in het milieurecht (1997-98). In 1983 vestigde hij zich als advocaat te Brussel. In functie van de noden van zijn cliënteel, beoefent hij naast de algemene rechtspractijk volgende specialisaties: sociaal recht, bankrecht, incasso onbetaalde facturen, milieu- en stedenbouwrecht. Hij is sedert 1992 tevens plaatsvervangend rechter (vanaf 2005 plaatsvervangend raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel) en zetelde in de Raad van de Orde van Advocaten te Brussel. Sedert 2005 doceert hij Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening aan het SYNTRA. Hij publiceerde i.v.m. VZW’s en faillissementswetgeving.

Behaalde het diploma van licentiaat in de Rechten aan de K.U.Leuven in 1983. Is advocaat bij de balie te Brussel sedert 1983