Mr. Ines Naudts

Mr. Ines Naudts behaalde het diploma van licentiaat in de Rechten aan de K.U.Leuven in 1985 met grote onderscheiding. Zij was als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut voor Internationaal Privaatrecht van de Rechtsfaculteit aan de K.U.Leuven van 1985 tot 1987, en werkte mee aan publicaties in het domein van het Internationaal Privaatrecht.

Sedert 1986 is zij advocaat bij de balie te Brussel. Zij beoefent voornamelijk volgende specialisaties : Familierecht (procedure en bemiddeling), Huwelijksvermogensrecht (advies en vereffening-verdeling), Erfrecht, Personenrecht, Internationaal Privaatrecht, Invorderingen en Beslagrecht, Toerisme- en reisverzekeringsrecht. Zij behandelt zowel Nederlandstalige als Franstalige zaken.

Gedurende het academiejaar 2002-2003 volgde zij een postacademische vorming “Bemiddeling in Familiezaken” aan de KU Leuven.

Mr. Ines NAUDTS werd in 1992 benoemd tot Plaatsvervangend Rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en zetelt sedertdien zeer regelmatig als Rechter in deze Rechtbank.