Familierecht

O.a.

  • Bemiddeling bij gezins- en familieproblemen
  • Scheidings- en ouderschapsbemiddeling
  • Dringende en voorlopige maatregelen bij feitelijke scheiding
  • Echtscheiding
  • Onderhoudsgeld na echtscheiding
  • Ouderlijk gezag, verblijfsregeling en onderhoudsgeld kinderen
  • Vaststelling en betwisting van vaderschap, moederschap en meemoederschap
  • Regeling na beëindiging wettelijke of feitelijke samenwoning
  • Huwelijksvermogensrecht (advies en vereffening-verdeling)
  • Erfrecht – afwikkeling nalatenschappen

Voor deze materie kan u terecht bij: