Internationaal privaatrecht

O.a.

  • Internationale bevoegdheid van rechtbanken
  • Toepasselijk recht in internationale conflicten
  • Uitvoering van vonnissen in internationale context

Voor deze materie kan u terecht bij: