Mr. Sabine Perquy-Forke

Sabine Perquy-Forke maakte deel uit van het Duits-Frans gemeenschappelijk programma rechten Köln/Paris (DFM) dat ze in 1995 met succes afrondde en daarbij een « Maîtrise en droits français et allemand » behaalde. Daarna volgden in Duitsland de twee Prädikatsexamen in Keulen en Frankfurt am Main waarmee ze in 2000 de titel Volljuristin verkreeg. In datzelfde jaar legde ze succesvol een equivalentieproef af in Versailles zodat ze in 2001 zowel in Frankrijk (Barreau de Paris) als in Duitsland (RAK Celle) de eed kon afleggen en in beide landen als advocate aan de slag kon.

Na acht jaar praktijk in twee kleinere maar internationale bedrijfsrechts-advocatenkantoren in en nabij Parijs, verhuisde ze in 2009 naar Brussel en volgde met succes een “Expert class vennootschapsrecht”. Haar voornaamste beroepsactiviteit verschoof naar juridische bijstand in handelsbetrekkingen met Duitse en Franse bedrijven alsook juridisch advies en bijstand aan bedrijven en privé personen die zich in België hebben gevestigd of er verblijven.

Ze is bij VLV verantwoordelijk voor de German desk en behandelt er dossiers in de drie landstalen. Ook met Engelstalige dossiers kan men bij haar terecht.

Na drie jaar activiteit als advocaat op de E-lijst werd ze in 2012 als Belgische advocaat erkend en is nu ingeschreven in de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel.

Behaalde in Keulen en Frankfurt am Main de Duitse Staatsexamens en aan de Sorbonne – Paris I een Franse Maîtrise en droit. In 2001 volgden haar eedaflegging en erkenning als advocaat, zowel in Frankrijk als in Duitsland. Ze is sinds 2012 als Belgische advocate ingeschreven aan de Balie in Brussel.