Vennootschapsrecht

O.a.

  • Advies aan en begeleiding van vennootschappen in oprichting
  • Advies en begeleiding m.b.t. de werking van een vennootschap
  • Overnames, fusies en splitsingen
  • Geschillen tussen aandeelhouders / bestuurders
  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Aansprakelijkheid van bestuurders

Voor deze materie kan u terecht bij: