Erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen, exequatur

o.a.

  • Tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissing, scheidsrechterlijke uitspraak, authentieke akte of gerechtelijke beslissing op Belgisch grondgebied en vice versa
  • Begeleiding in de procedure

Voor deze materie kan u terecht bij: