Milieurecht

O.a.

  • Milieuvergunningen en alle hiermee verband houdende administratieve procedures
  • Milieumisdrijven
  • Bijstand bij aanvraag en het bekomen van een bodemsaneringsattest
  • Alle geschillen inzake bodemsanering
  • Procedures voor de Raad van State

Voor deze materie kan u terecht bij: