Overheidsopdrachten en aanbestedingen

O.a.

  • Opvolging van de gunning bij algemene of beperkte aanbestedingen en offerteaanvragen
  • Geschillen, klachten en betwistingen omtrent afrekeningen
  • Procedures Raad van State en Burgerlijke Rechtbank

Voor deze materie kan u terecht bij: