Mr. Christine Van De Velde

In de eerste jaren balie opgeleid in een typisch “roulage” kantoor, heeft Mr. Van De Velde haar kennis in verkeers- en verzekeringsrecht verder uitgebouwd. Naast deze voorkeursmaterie specialiseerde ze zich in de medische aansprakelijkheid en dit voornamelijk ter verdediging van de slachtoffers van medische fouten. De aansprakelijkheid van geneesheren en ziekenhuizen staat de laatste jaren in het brandpunt van de belangstelling en meer dan ooit zoeken benadeelde patiënten juridische bijstand voor het bekomen van een gepaste vergoeding voor de schending van hun fysische integriteit.

Zij stelt haar kennis en ervaring ten dienste van de rechtszoekende patiënt. Tijdens het gerechtelijk jaar 1990-1991, was zij Voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap te Brussel dat toen zijn honderd jarig bestaan vierde. Van 1991 tot 1994 lid van de Raad van de Orde der Advocaten te Brussel, voorzitter van de commissie ereloongeschillen en arbitrages.

Behaalde het diploma van licentiaat in de Rechten aan de VUB in 1975. Is advocaat bij de balie te Brussel sedert 1975.