Mr. Johnny Maeschalck

Reeds meteen gaf hij een duidelijke voorkeur aan het sportrecht, het handelsrecht en het familierecht. Zijn kantoor werd dan ook in die richting gestuurd. Dat tal van sportbeoefenaars op hem een beroep doen is inmiddels bekend. Zijn ervaring bundelde hij overigens ook in uitgaven als “Sportrecht in Beweging”, de “Sportcodex”, de “Sportrechtspraak” en de eerder, voor de sporters zelf, gevulgariseerde uitgave “Je rechten als sportbeoefenaar”.

Reeds sedert een aantal jaar is hij aangesteld als professor sportrecht aan de VUB en wordt op hem een beroep gedaan voor gastcolleges en lezingen in binnen- en buitenland. Gedurende twee jaar was hij adviseur met de rang van kabinetchef van de Minister van Sport, zodat vanuit werkelijk alle invalshoeken, sportrecht in de praktijk wordt toegepast.

Naast het sportrecht komt hij ook tussen in burgerlijke en handelsgeschillen en is hij bemiddelaar van het Brussels Business Mediation Center.

Tevens is hij plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van het kanton Sint-Genesius-Rode.

Behaalde het diploma van licentiaat in de Rechten aan de K.U.Leuven in 1975 en licentiaat in de Criminologische Wetenschappen aan de VUB in 1976. Is advocaat bij de balie te Brussel sedert 1975.