Vennootschap

De vennootschapsvorm bepaalt in voorname mate wat een vennootschap kan en mag doen. Voor het opstarten van een vennootschap, het opstellen en bijsturen van statuten, het adviseren van het bestuur ingeval van conflicten tussen vennoten of overname en verkoop van vennootschappen doet u best beroep op professioneel advies.

Bedrijven