Aansprakelijkheid

Vennootschappen en bestuurders van vennootschappen kunnen aansprakelijk gesteld worden voor bepaalde acties of voorvallen. Bijvoorbeeld bij schade aan derden door een product van u of bijvoorbeeld bij een arbeidsongeval van een werknemer.

Bedrijven