Werknemers

Het tewerkstellen van mensen is gebonden aan bepaalde spelregels. Onze expertise situeert zich ondermeer op het vlak van aanwerving, sociale voordelen, syndicale vertegenwoordiging, pensioenplannen, ontslag, arbeidsongevallen…

Gerelateerde rechtsmateries

Bedrijven