Leveranciers

Ook uw leveranciers hebben verantwoordelijkheden en zijn dus aansprakelijk bij het al dan niet nakomen van hun afspraken. Het niet of te laat leveren van diensten of producten, beschadigde producten. Schade aan uw dienstverlening en uw reputatie door tekortkomingen van leveranciers wordt best vermeden.

Gerelateerde rechtsmateries

Bedrijven