Misdrijven

Heeft u zich schuldig gemaakt aan een misdrijf of wordt u er van verdacht, of bent u het slachtoffer van een misdrijf, dan heeft u recht op een gedegen verdediging van uw standpunt. Dat is de wet. Onze advocaten verdedigen u in alle omstandigheden, uiteraard binnen de wettelijke middelen waarover men beschikt.

Advocaten

Gerelateerde rechtsmateries

Particulieren