Werken

Werkgevers en werknemers hebben elkaar nodig. En toch loopt hun relatie niet altijd van een leien dakje. Elke partij heeft zich te houden aan bepaalde wettelijke bepalingen. Wat zijn uw rechten en plichten? Wat in geval van ontslag?

Gerelateerde rechtsmateries

Particulieren