Erven

Het is altijd leuk wat te erven maar in de praktijk gaat erven meestal gepaard met heel wat verdriet en soms zelfs conflict. De wetgeving is met betrekking tot erven complex en er bestaan heel wat regels van wat kan en wat niet.

Gerelateerde rechtsmateries

Particulieren