Gezin

In iedere familie zijn er wel al eens problemen… tussen partners maar ook met de kinderen. Dergelijke problemen vragen vaak een delicate aanpak. Naast het traditionele gezin zien we vandaag samenwoners (wettelijke en feitelijke), homogezinnen (al dan niet getrouwd) en treffen we heel wat nieuw samengestelde gezinnen aan. En dat loopt niet altijd zonder problemen.

Particulieren