Wonen

Bij het bouwen of verbouwen van een vastgoed zijn heel wat partijen betrokken. De bouwheer, de architect, de aannemer, de overheid. leder met zijn specifieke verantwoordelijkheid. Ook huurders, eigenaars en verhuurders van vastgoed hebben verschillende wettelijke regels te volgen. En als eigenaar van een appartement wordt men dan nog eens geconfronteerd met allerhande problemen van mede-eigendom.

Particulieren