Ambtenaren

Het ambtenarenstatuut is complex. De regels met betrekking tot aanwerving, duurtijd, loon en andere aspecten worden bepaald door het type statuut. Statutaire of contractuele ambtenaren hebben dus niet gelijklopende rechten en plichten.

Overheid