Onderwijs

Onderwijs wordt algemeen erkend ais een kernactiviteit van de samenleving. Alle betrokken partijen – onderwijzend personeel, leerlingen, ouders – staan meer op hun rechten als ooit tevoren. Een breed arsenaal aan wetgeving met betrekking tot bv het personeel, de studenten, de gebouwen, voor- en naschoolse opvang, examens, enz., moet de rechten en plichten van alle actoren beschermen.

Overheid