Tuchtprocedure

Bijna alle overheidsdiensten, maar ook verenigingen, hebben hun eigen procedures om tekortkomingen van medewerkers of leden te sanctioneren. Sancties ais schorsing, afzetting of uitsluiting zijn veel voorkomende acties.

Overheid