Overheidsopdrachten

Ook overheden kopen goederen of diensten aan. Dat zijn niet enkel Europese, federale of gewestelijke overheden maar evengoed gemeenten, instellingen van openbaar nut of bepaalde vzw’s. Projecten die met overheidsgeld worden gefinancierd moeten strikte regels naleven, eigen aan de aard en de omvang van het project.

Overheid