Belangenverenigingen

Verdedigers van belangen – vakbonden, beroeps- en consumentenverenigingen – hebben rechten en plichten tegenover hun leden, werknemers, de overheid. En de leden worden gelukkig ook mondiger.

Overheid